Ansökan och inträdesprov Sista ansökningsdag 1 Maj (ansökan ska vara skolan tillhanda senast 24.00)  Sökning sker med en filmidé och ett personligt brev.Här sker den första uttagningen, då 100 sökande går vidare till inträdesprov. Inträdesproven äger rum 21-22 maj 50 sökande/dag